OKOLICE

Kąty Rybackie

w miejscowości warto wybrać się na wycieczkę przyrodniczą do rezerwatu faunistycznego. Rezerwat stanowi ostoję dla ponad 700 kormoranów. Ptaki te żywią się rybami, których zjadają do pół kilograma dziennie. Odchody kormoranów powodują obumieranie drzew, a to z kolei jest przyczyną przenoszenia się kolonii ptaków coraz dalej w nowe miejsca. Opuszczone siedliska tworzą niesamowity (aczkolwiek martwy), księżycowy krajobraz.

Teren chroniony obejmuje 10,8 ha. Cały jest porośnięty starodrzewem sosnowym, który liczy 100-120 lat.